Deze e-learning bestaat uit vier toegankelijke e-learning modules op het gebied van gastro-enterologische oncologie. De eerste twee modules vindt u hieronder, de andere twee modules worden dit najaar toegevoegd.

De adviesraad o.l.v. Prof. Dr. Kees Punt, als oncoloog verbonden aan het Julius Centre, UMC Utrecht, kiest een of meer relevante publicaties uit toonaangevende academische tijdschriften, op basis waarvan Medicom de module ontwikkelt. De in de module opgedane kennis wordt getoetst door het beantwoorden van multiple-choice vragen. 

Voor deze modules wordt accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Deze e-learning is tot stand gekomen met een educational grant van Servier Nederland Farma B.V.


Deze module maakt onderdeel uit van de e-learning gastro-enterologische oncologie, en is gebaseerd op het artikel van The Lancet Oncology over de TRIBE2 studie. 

Leerdoel van deze module is om de cursist kennis te laten opdoen over de behandelmogelijkheden van patiënten met niet-opereerbare, nog onbehandelde, gemetastaseerde darmkanker.   


Deze module maakt onderdeel uit van de e-learning gastro-enterologische oncologie, en is gebaseerd op het artikel van de Journal of Clinical Oncology over de PREOPANC studie. 

Leerdoel van deze module is om de cursist kennis te laten opdoen over de mogelijkheden van toediening van pre-operatieve chemotherapie bij radicale resectie bij pancreaskanker patiënten.