Deze e-learning bestaat uit vier toegankelijke e-learning modules op het gebied van gastro-enterologische oncologie. 

De adviesraad o.l.v. Prof. Dr. Kees Punt, als oncoloog verbonden aan het Julius Centre, UMC Utrecht, kiest een of meer relevante publicaties uit toonaangevende academische tijdschriften, op basis waarvan Medicom de module ontwikkelt. De in de module opgedane kennis wordt getoetst door het beantwoorden van multiple-choice vragen. 

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de beroepsvereniging Verzorgenden & Verpleegkundigen (V&VN) hebben de eerste twee modules van deze e-learning geaccrediteerd voor 2 punten (1 punt per module). Modules 3 en 4 zijn door de beroepsvereniging Verzorgenden & Verpleegkundigen (V&VN) geaccrediteerd voor 2 punten (1 punt per module), en door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) geaccrediteerd voor 1 punt (0,5 punt per module).

Deze e-learning is tot stand gekomen met een educational grant van Servier Nederland Farma B.V.

LogoServier

Deze module maakt onderdeel uit van de e-learning gastro-enterologische oncologie, en is gebaseerd op het artikel van The Lancet Oncology over de TRIBE2 studie. 

Leerdoel van deze module is om de cursist kennis laten opdoen over de behandelmogelijkheden van patiënten met niet-opereerbare, nog onbehandelde, gemetastaseerde darmkanker.

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN) hebben deze module geaccrediteerd voor 1 punt. 


Deze module maakt onderdeel uit van de e-learning gastro-enterologische oncologie, en is gebaseerd op het artikel van de Journal of Clinical Oncology over de PREOPANC studie. 

Leerdoel van deze module is om de cursist kennis te laten opdoen over de mogelijkheden van toediening van pre-operatieve chemotherapie bij radicale resectie bij pancreaskanker patiënten.

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN) hebben deze module geaccrediteerd voor 1 punt. Deze module maakt onderdeel uit van de e-learning gastro-enterologische oncologie, en is gebaseerd op het artikel van de New England Journal of Medicine over de IMbrave studie. 

Leerdoel van deze module is om de cursist kennis laten opdoen over het hepatocellulair carcinoom, het gebruik van checkpointremmers in de behandeling ervan, en de belangrijkste uitkomsten van de IMbrave150 studie. 

De beroepsvereniging Verzorgenden & Verpleegkundigen (V&VN) heeft deze module geaccrediteerd voor 1 punt, dNederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft de module geacrediteerd voor 0,5 punt.


Deze module maakt onderdeel uit van de e-learning gastro-enterologische oncologie, en is gebaseerd op het artikel van de Nature Medicine over de NICHE studie. 

Leerdoel is om de cursist kennis laten opdoen over de veiligheid en haalbaarheid van neoadjuvante behandeling met nivolumab en ipilimumab bij tumoren in de dikke darm op basis van hun vermogen tot mismatch repair.  

De beroepsvereniging Verzorgenden & Verpleegkundigen (V&VN) heeft deze module geaccrediteerd voor 1 punt, dNederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft de module geaccrediteerd voor 0,5 punt.