Deze e-learning bestaat uit zes toegankelijke e-learning modules op het gebied van gastro-enterologische oncologie. 

De adviesraad, bestaande uit de experts Prof. Dr. Kees Punt, Dr. Jeanine Roodhart en Dr. Nadia Haj Mohammad, allen als arts verbonden aan het UMC Utrecht, kiest een of meer relevante publicaties uit toonaangevende academische tijdschriften, op basis waarvan Medicom de module ontwikkelt. De in de module opgedane kennis wordt getoetst door het beantwoorden van multiple-choice vragen. 

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de beroepsvereniging Verzorgenden & Verpleegkundigen (V&VN) hebben de eerste twee modules van deze e-learning geaccrediteerd voor 2 punten (1 punt per module). Modules 3 en 4 zijn door V&VN geaccrediteerd voor 2 punten (1 punt per module), en door NIV voor 1 punt (0,5 punt per module). Module 5 en 6 zijn geaccrediteerd door NIV en V&VN voor 2 punten (1 punt per module).

Deze e-learning is tot stand gekomen met een educational grant van Servier Nederland Farma B.V.

LogoServier

Deze module maakt deel uit van de e-learning gastro-enterologische oncologie, en is gebaseerd op het artikel van The Lancet Oncology over de TRIBE2 studie. 

Leerdoel van deze module is om de cursist kennis laten opdoen over de behandelmogelijkheden van patiënten met niet-opereerbare, nog onbehandelde, gemetastaseerde darmkanker.

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN) hebben deze module geaccrediteerd voor 1 punt. 


Deze module maakt deel uit van de e-learning gastro-enterologische oncologie, en is gebaseerd op het artikel van de Journal of Clinical Oncology over de PREOPANC studie. 

Leerdoel van deze module is om de cursist kennis te laten opdoen over de mogelijkheden van toediening van pre-operatieve chemotherapie bij radicale resectie bij pancreaskanker patiënten.

De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) en de beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen (V&VN) hebben deze module geaccrediteerd voor 1 punt. Deze module maakt deel uit van de e-learning gastro-enterologische oncologie, en is gebaseerd op het artikel van de New England Journal of Medicine over de IMbrave studie. 

Leerdoel van deze module is om de cursist kennis laten opdoen over het hepatocellulair carcinoom, het gebruik van checkpointremmers in de behandeling ervan, en de belangrijkste uitkomsten van de IMbrave150 studie. 

De beroepsvereniging Verzorgenden & Verpleegkundigen (V&VN) heeft deze module geaccrediteerd voor 1 punt, dNederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft de module geacrediteerd voor 0,5 punt.


Deze module maakt deel uit van de e-learning gastro-enterologische oncologie, en is gebaseerd op het artikel van de Nature Medicine over de NICHE studie. 

Leerdoel is om de cursist kennis laten opdoen over de veiligheid en haalbaarheid van neoadjuvante behandeling met nivolumab en ipilimumab bij tumoren in de dikke darm op basis van hun vermogen tot mismatch repair.  

De beroepsvereniging Verzorgenden & Verpleegkundigen (V&VN) heeft deze module geaccrediteerd voor 1 punt, dNederlandse Internisten Vereniging (NIV) heeft de module geaccrediteerd voor 0,5 punt.

Deze module maakt deel uit van de e-learning gastro-enterologische oncologie en is gebaseerd op het artikel over de RAPIDO studie, gepubliceerd in The Lancet Oncology.

Het doel is om de cursist kennis laten opdoen over de behandeling van lokaal gevorderd rectumcarcinoom, in het bijzonder over kortdurende radiotherapie gevolgd door chemotherapie voor totale mesorectale excisie (TME) versus preoperatieve chemoradiotherapie, TME en optionele adjuvante chemotherapie.

Geaccrediteerd door beroepsvereniging Verzorgenden & Verpleegkundigen (V&VN) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) voor 1 punt.


Deze module maakt deel uit van de e-learning gastro-enterologische oncologie en is gebaseerd op het artikel over de CheckMate 649 fase 3 studie, gepubliceerd in The Lancet Oncology in 2021.

Het doel is om de cursist te kennis laten opdoen over de eerstelijnsbehandelingen van gevorderde maag, gastro-oesofageale junctie en oesofageaal adenocarcinoom, in het bijzonder over de behandeling met nivolumab plus chemotherapie.

Geaccrediteerd door de beroepsvereniging Verzorgenden & Verpleegkundigen (V&VN) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) voor 1 punt.